Bygdekvinnelaget

Bygdekvinnelaget møtes i Frivilligsentralens lokaler

Trøgstad Bygdekvinnelag står tilsluttet Norges Bygdekvinnelag og er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta bygdefolkets økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og bygger på nasjonal og kristen grunn. Bondekvinnelaget arbeider også for internasjonale kvinnespørsmål, særlig for kvinner i den 3. verden.

Kontaktperson:
Reidun Høntorp
tlf 993 00 946
reidun.hontorp@lyseggen.no


2019 © Trøgstad Frivilligsentral