Torsdag 22 April
kl. 12:00 - 13:00 Individuell dataveiledning i samarbeid med Innovi digital Torvet bok og mer
Innovi Digital og Trøgstad Frivilligsentral/Trøgstad Seniornett har inngått samarbeid om individuell dataveiledning
10. sept 2019 inngikk Trøgstad Frivilligsentral og Innovi digital avtale om å samarbeide om dataveiledning. 

Fra og med torsdag 26. septembe rog hver torsdag fremover vil Innovi Digital være tilstede på Torvet bok og mer for å gi individuell dataveiledning. Dette er et drop-in tilbud og bare å møte opp! En gang i mnd vil Innovi Digital sin individuelle dataveiledning sammenfalle med Seniornett samlingene våres og de vil da kunne gå rundt og veilede primært i forhold til dagens tema. Obs Seniornett samlingene er en torsdag i mnd og begynner en time før kl 11 og holder på til kl 13, med en kaffe pause innlagt. Se mer om Seniornett: her


 

2019 © Trøgstad Frivilligsentral