Østfold Frivilligsentraler er dannet!

2. sept var Trøgstad Frivilligsentral vert for "Nettverksmøte for Daglig ledere av Frivillig sentraler i Østfold". 18 av 19 mulige daglige ledere var samlet til et nyttig møte. Østfold Frivilligsentraler ble formelt stiftet som egen organisasjon.
Leder ble Synnøve Buer fra Trøgstad Frivilligsentral, Nestleder Torill Sørenssen fra Moss Frivilligsentral og kasserer ble Hildegunn Kvamme fra Sarpsborg Øst Frivilligsentral. 

Vi vil sammen med de andre to nettverkene i Viken fylke (Akershus og Buskerud Frivilligsentraler) og nettverk fra resten av landet, og sammen med Norges Frivilligsentraler jobbe for  å styrke og synliggjøre Frivilligsentralenes arbeid. 

Nettverksmedlemmene skal være medlem av Norges Frivilligsentraler og følger deres retningslinjer. Nettverksmøtene skal være en arena for opplevelse av kollegialt fellesskap for daglige ledere i Frivilligsentralene. Hensikten er å styrke alle i nettverket, så de blir bedre rustet til å utføre de ulike arbeidsoppgaver og utfordringer man møter i egen Frivilligsentral.

Vi vil ha fokus på samarbeid og faglig kompetanse med arrangering av kurs og andre arrangement og samarbeidsprosjekter.
2019 © Trøgstad Frivilligsentral