De syv psykiske helserettighetene til Arne Holte

De syv psykiske helserettighetene til Arne Holte viser hvor viktig frivilligsentralene er i å forebygge psykisk lidelse

Arne Holte snakker mye om å forebygge psykisk lidelse. Han har syv punkter som han kaller de 7 psykiske helserettighetene som jeg synes er veldig overførbart til hva frivilligsentralene gjør og hvorfor vi er så viktige. 

Fra https://www.psykologforeningen.no/publikum/videoer/videoer-om-livsutfordringer/de-syv-psykiske-helserettighetene

"Alle har en rett til en følelse av:

  • Identitet og selvrespekt: Følelsen av at du er noen og at du er noe verdt.
  • Mening i livet: Følelsen av at du er del av noe som er større enn deg selv, at det er noen som trenger deg. Det kan være familien, venner, barnehagen, skolen, nabolaget, jobben, eller en organisasjon. Du kan også hente denne følelsen fra religion eller filosofi.
  • Mestring: Følelsen av at du duger til noe, at det er et eller annet du får til. Det er nesten det samme hva det er, bare det er noe.
  • Tilhørighet: Følelsen av at du hører til noen, at du hører hjemme et sted.
  • Trygghet: Følelsen av at du kan tenke, føle og utfolde deg uten å være redd. Kanskje ikke alltid, men som oftest.
  • Deltakelse og involvering: Følelsen av at det faktisk spiller en rolle for noen andre hva du gjør eller ikke gjør.
  • Fellesskap: Følelsen av at du har noen som du kan dele tanker, følelser og erfaringer med, noen som kjenner deg, som bryr seg om deg og som du vet at vil passe på en når det trengs. Du er ikke alene.

Det er dette vi må gi hverandre. Du bidrar til å skape god psykisk helse hos andre når du gir andre disse følelsene. Det er når du får disse følelsene at du selv eller andre bidrar til å gi deg god psykisk helse. Det gjelder for barn. Det gjelder for voksne. Det gjelder hele livet.

Psykisk helse skapes ikke i helsetjenestene; de reparerer den. Psykisk helse er noe vi aktivt må utvikle, beskytte og opprettholde i hverdagen - der vi lever livene våre - i familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen, nabolaget, frivillige organisasjoner, kulturliv og idrett.

Når organisasjoner leverer på de syv psykiske helserettighetene, da er de psykisk helsefremmende. Når de ikke gjør det, da er de ikke psykisk helsefremmende.  Så enkelt er det, så vanskelig er det."

Hos oss på Trøgstad Frivilligsentral har vi som mål at kan du få en oppgave som passer for deg og oppleve mestring, fellesskap, mening, tilhørighet, deltakelse, identitet, oppleve at du betyr noe og er verdt noe, og at noen bryr seg om deg.

Hjertelig velkommen til frivilligsentralen!


2019 © Trøgstad Frivilligsentral