Etter skoletid tilbud

Målgruppen er barn i 4-7 klasse. Det er ulike aktiviteter hver gang.

Aldersgruppe: 9 til 12 år

Trøgstad Bibliotek har i samarbeid med Trøgstad Frivilligsentral og Home Start søkt og fått penger fra Sparebankstiftelsen til å drive et etterskoletid fritidstilbud. Barnebibliotekaren er hovedansvarlig for tiltaket. Frivillige er med å øker voksen tettheten og bidrar til at flere barn blir sett og hørt. For program klikk her: pdf-august-brosjyre-etterskoletid, for program november og desember 2019 klikk oversikt-etter-skoletid-nov-des19

Ønsker du å være med som frivillig? Da kan du melde deg her: https://frivillig.no/trgstad-frivilligsentral/etter-skoletid-tilbud-1


2019 © Trøgstad Frivilligsentral