Nytt styret ble valgt inn 19.03.2020

Trøgstad Frivilligsentral gjennomførte digitalt årsmøte torsdag 19. mars. Styret består nå av: Bjørn Bjørnstad, styreleder Berit Buom, nestleder Solveig Zezanski, styremedlem Anne Teig, styremedlem Eva Klethagen. 1. vara Grete Sørby 2. vara Kommunens representant inn i styret skulle etter planen avgjøres på kommunestyremøte i april. Nå som vi har korona situasjonen er vi usikre på når det vil skje.

Vi vil ønske Anne Teig et veldig varmt velkommen inn i styret som nytt styremedlem!


Vi vil også takke Ivar Fuglenes for sin innsats da han er gått ut av styret.


Godkjent årsmelding ligger på nettsiden vår og protokoll fra årsmøte legges snart ut der også.

2020 © Trøgstad Frivilligsentral