Tirsdag 25 Februar
kl. 13:45 - 15:30 Etter skoletid (Avlyst) Torvet bok og mer
Etter skoletid er for tiden avlyst p.g.a. corona virus. Målgruppen er barn i 4-7 klasse. Det er ulike aktiviteter hver gang.

Trøgstad Bibliotek har i samarbeid med Trøgstad Frivilligsentral og Home Start søkt og fått penger fra Sparebankstiftelsen til å drive et etterskoletid fritidstilbud. Barnebibliotekaren er hovedansvarlig for tiltaket. Frivillige er med å øker voksen tettheten og bidrar til at flere barn blir sett og hørt. For program klikk her: pdf-august-brosjyre-etterskoletid, for program november og desember 2019 klikk oversikt-etter-skoletid-nov-des19

Ønsker du å være med som frivillig? Da kan du melde deg her: https://frivillig.no/trgstad-frivilligsentral/etter-skoletid-tilbud-1


2020 © Trøgstad Frivilligsentral